No-nonsense cybersecurity

Cybersecurity is een reële dreiging. Cyberaanvallen worden bovendien steeds geavanceerder. Maar ook de tools die helpen om schade door cyberaanvallen te voorkomen worden slimmer.

Slimme automatisering

Slimme automatisering met behulp van kunstmatige intelligentie maakt inzicht en tijdige response mogelijk zonder zeer gespecialiseerde analisten die dagelijks logfiles analyseren met behulp van SIEM of andere tooling.
Slimme automatisering maakt effectieve detectie en response op het endpoint mogelijk, wat noodzakelijk is om bijvoorbeeld een ransomware-aanval direct af te slaan, daar waar het moet.

IT versus security

De meeste IT-specialisten hebben echter weinig tot geen affiniteit met security, met inadequate beveiliging of beveiligingsadviezen tot gevolg. Tijdige detectie van cyberincidenten is geen onderdeel van hun dienstenpakket en belangrijke risicomitigerende maatregelen van menig IT-specialist zijn niet goed doordacht. Vele securitybedrijven daarentegen zitten vast in een verouderd paradigma en leveren tegen hoge advieskosten vaak kostbare maar weinig echt effectieve oplossingen.

Preventie, detectie en respons

Wij implementeren slimme automatisering van preventie, detectie en response die bespaart op kosten. Zowel op kosten ten aanzien van beheer als ten aanzien van uitval en herstel na cyberincidenten. Wij beschermen u betaalbaar echt tegen ransomware.

No-nonsense

Natuurlijk is geen enkel bedrijf gelijk en is elke implementatie anders. Maar de uitzondering daargelaten, is de behoefte hetzelfde en moeten we het niet veel spannender maken dan het is.

Bent u werkzaam in het MKB en wilt u weten of u veilig werkt? Surf naar ismijncomputerveilig.nl en doe de test!

Wij zijn geautoriseerd reseller van:

Next Gen Endpoint Security

Document Beveiliging

Secure werken in onveilige omgeving

Het belang van databeveiliging groeit, onveilige netwerken zijn een gegeven, en cyberaanvallen worden steeds geavanceerder. Steeds meer applicaties kunnen zelfs alleen maar via een onveilig netwerk worden bereikt, namelijk het publieke internet.

Onze visie

Onze missie

Wij helpen onze klanten om de potentie van de explosie aan digitale gegevens ten volle te benutten, en zonder zorgen.

Big data & IoT security

Om de enorme hoeveelheden aan social media het hoofd te kunnen bieden is er een geheel nieuw ICT-ecosysteem ontwikkeld. Alle data ‘eeuwig’ bewaren en in het oorspronkelijke formaat. Dat is het nieuwe paradigma. En de komende jaren wordt er een explosie verwacht aan nieuwe data en databronnen. Met name door de ontwikkeling van het Internet of Things.

Internet of Things (IoT) vereist security & privacy by design

  • Welke ’things’ kunnen we vertrouwen?
  • Welke data kunnen we vertrouwen?
  • Is de data vertrouwelijk?
  • En welke data mogen we ‘eeuwig’ opslaan?