Big data security management

Security management

Organisaties met honderden zo niet duizenden systemen, waaronder laptops en steeds meer onbemande assets, genereren enorme hoeveelheden data. Voor traditionele securityoplossingen is het schier onmogelijk om de echte dreigingen uit alle ruis te filteren. Hiervoor moeten de juiste relaties worden gelegd uit de veelal schijnbaar onsamenhangende events.

Organisaties van dergelijke omvang, die vaak goed beveiligd lijken, zijn daardoor toch kwetsbaar voor insider threats. Denk hierbij aan gecompromitteerde users of onachtzame medewerkers. Of aan welbewuste diefstal van informatie, sabotage door al dan niet ingehuurde medewerkers of lastig te ontdekken gedistribueerde aanvallen.

Hoe weet u of een activiteit kwaadaardig is of dat er sprake is van normaal gedrag? Weet u wanneer een verkeerde gebruiker toegang krijgt tot een belangrijke asset? Weet u wanneer er grote hoeveelheden data via e-mail worden verstuurd of geüpload naar het internet?

Big Data Lake

Voor goede analyse van uw omgeving is het belangrijk dat u de juiste data centraal kan doorzoeken. En dat u geen data omwille van kosten achterwege laat. Efficiënte, betaalbare opslag is cruciaal.

Wij kunnen u helpen met het inrichten of moderniseren van een centrale, ongelimiteerde, high performance opslag van logdata – waaronder data van veel gebruikte cloudservices – tegen voorspelbare kosten. Dus niet volume gebaseerd.

Machine learning

De traditionele ‘rules based’ aanpak blijkt niet effectief voor het detecteren van dreigingen en vergt veel onderhoud. Slimme automatisering is de moderne visie op securitymanagement

Wij kunnen u helpen met het inrichten of verrijken van uw SIEM met geavanceerde, op gedragsanalyse gebaseerde effectieve detectie van dreigingen. Hiermee wordt uw SOC team effectiever en krijgen uw analisten meer tijd voor het proactief jagen op dreigingen.

Threat hunting

Wij kunnen proactieve threat hunting voor u inrichten op basis van een zeer gebruiksvriendelijke user interface.

Automatische respons

Ten slotte kunnen wij geautomatiseerde playbooks voor u inrichten die uw securityteam effectief aanvullen bij de respons op incidenten.