Wifi-tracking

De groei van wifi-gebruik zowel in zakelijke als privéomgevingen is in korte tijd jaren explosief gegroeid. Nagenoeg alle elektronische devices worden uitgebracht met een optie voor wifi-connectiviteit. Voor smartphones, tablets, laptops, wearables en voor de nieuwste generaties innovatieve camera’s is wifi ondertussen essentieel en de standaardwijze van verbinding. Sommige devices of toepassingen kunnen zelfs niet zonder. Dat geldt bijvoorbeeld voor een groot deel van de tablets.

Wifi als databron

Naast het oorspronkelijke doel van draadloos verbinden kan wifi-technologie worden ingezet als databron. Door middel van tracking van de signalen afkomstig van wifi-devices kan een schier onuitputtelijke bron van data worden aangesproken. Als eerder uiteengezet is wifi voor veel devices de verbindingsstandaard en geven ze ook zonder een verbinding signalen af die kunnen worden opgevangen. Wifi-tracking is daardoor effectief. Maar ook relatief goedkoop; er hoeven geen dure sensoren of andere hardware te worden geïnstalleerd. Analyseren van wifi-data ten slotte, kan inzicht geven in bewegingspatronen of diepgaandere inzichten op het vlak van bemensing, capaciteitsplanning, openingstijden of zelfs ideale winkellocatie.

Connected enterprise

Must Commit biedt oplossingen op gebied van datacollectie middels wifi-tracking door inzetten van state-of-art wifi-systemen enerzijds en big data technologie anderzijds. Koppel vervolgens de data afkomstig van uw wifi-bronnen aan andere gegevens en zet zo de eerste schreden richting een connected enterprise.