Beveiligingstesten

Meten is weten

Security by design is een ding. Maar hoe krijgt u uiteindelijk zekerheid dat uw systemen veilig zijn? Indien u werkt met gevoelige gegevens
waaronder persoonsgegevens, of met zeer kritische systemen die te allen tijde beschikbaar moeten zijn, of als uw systemen of websites
blootstaan aan hoge bezoekersaantallen, wilt u zeker weten dat uw beveiliging passend is. Door middel van beveiligingstesten, ook wel
hacktesten of pen- of penetratietesten, kunt u verifiëren dat uw security adequaat is ingeregeld.

Beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid (BIV)

Middels beveiligingstesten kunnen wij onderzoeken in hoeverre uw ICT-systemen weerbaar zijn tegen verschillende soorten aanvallen. In
voorkomende gevallen is het relevant om te testen op zogenaamde denial of service (DoS) aanvallen: kan uw systeem door derden eenvoudig
onbeschikbaar worden gemaakt? Vaak echter ligt de focus op integriteit en vertrouwelijkheid: kunnen uw data ongewenst gemanipuleerd
worden bijvoorbeeld zonder dat u het merkt respectievelijk kunnen uw data worden gezien of benaderd door onbevoegden?

Volledige ICT-stack

Beveiligingstesten op de hierboven genoemde BIV-aspecten (Beschikbaarheid, Integriteit en Veiligheid), kunnen worden uitgevoerd op de diverse ICT-componenten. Van eindpoints (laptops, servers, devices) tot netwerken (wifi -modems, routers) en software. Zo kunnen wij uw hardware en software controleren op beveiligingslekken voordat u deze in productie neemt. Wij kunnen u ook helpen in de rol van security stakeholder om uw ICT waaronder bijvoorbeeld ontwikkeling van websites, vanaf de start veilig te ontwerpen.