Secure webhosting

Een cruciale component voor de security van uw webomgeving is de hosting. Vaak is hosting een laatste restpunt van het project met weinig aandacht voor de hostingsecurityeisen. Naast vertrouwelijkheid en integriteit speelt de hostingoplossing echter een belangrijke rol in de beschikbaarheid en continuïteit van uw webomgeving. Een hostingoplossing dient derhalve ook afdoende robuust te zijn en rekening te houden met de volgende aspecten:

Privacy

De wijze waarop u uw webomgeving host is ook relevant in het licht van de privacywetgeving. De wet verplicht passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. En als juridisch verantwoordelijke dient u conform artikel 14 Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) hierover schriftelijke afspraken te maken met uw hostingbedrijf. Hierbij zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over het melden van datalekken.

Services en advies

Organisaties die op zoek zijn naar secure hosting voor hun eigen webtoepassingen, of webontwikkelaars die een secure oplossing willen voor hun klanten, ondersteunen wij bij selectie en/of levering van passende maatregelen waaronder complete turnkeyoplossingen. Hierbij kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij het treffen van de benodigde privacymaatregelen onder nationale dan wel vigerende Europese privacywetgeving.