Privacy verklaring

Deze website verwerkt de volgende persoonsgegevens, alleen indien u gebruikt maak van het webformulier.

Wij verwerken deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief of om contact met u op te nemen over onze dienstverlening.

Must Commit zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en alleen voor de bovengenoemde doeleinden.

Must Commit verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Deze website gebruikt tracking cookies voor het monitoren van misbruik van onze website.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar soc@mustcommit.nl.

Must Commit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met soc@mustcommit.nl.